ESPAÑOL    CATALÀ

Principals matèries d'Advocats Espinosa.


El despatx té un caràcter generalista i pot atendre de forma íntegra totes les qüestions que es puguin plantejar i en cas de ser necessària una especialització, disposem de les següents àrees:

Responsabilitat civil -
Accidents de circulació -
Dret d'Assegurances -

Advocat director
Manuel Espinosa EspinosaDret laboral -
Dret de la Seguretat Social -
Pensions -
Acomiadaments -
Conflictes colectius -
Advocat director
Javier Moreno Cardona

Advocats
Javier Andueza Torres
Anabel venzal Peral

Dret civil -
Divorcis i separacions -
Filiacions -
Incapacitats i tuteles -
Herències -
Pensions -
Reclamacions de quantitat -
Obligacions -


Advocat director
Javier Fernández Molina

Dret Penal -
Dret criminal -
Dret administratiu -
Extrangeria -
Menors -
Advocat director
Javier Aguilar garcía